DATAVERNERKLÆRING

 Oversettelse tysk-norsk

DATAVERNERKLÆRING

1. Innledning
Vår datavernerklæring gir deg en forklaring på innhenting og bearbeiding av dine data ved TIER. Den gjelder for myTIER app og nettsiden.

Ansvarlig kontor og servicetilbyder er
Tier Mobility Norway AS (“TIER”, “vi”),
Gladengveien 3b
0661 Oslo
Kontakt: mytier-support@tier.app


2. Generelt om innhenting og bearbeiding av dine personrelaterte data
For våre brukere innhenter og bruker vi personrelaterte data til å klargjøre våre apps, nettsider og tjenester.
2.1 Innhenting
Vi innhenter dine data på ulike måter og avhengig av hvordan du bruker våre tjenester. Slik kan du stille dine data direkte til disposisjon - for eksempel hvis du registrerer deg for vår service, leier et myTIER kjøretøy, bruker et tilgodehavende eller tar kontakt med vår kundeservice. Hvi du bruker våre apps, innhenter vi likeledes data på din terminal, standplass og surfeforhold.
Dessuten kan vi motta dine data også fra en tredjepart - for eksempel hvis du tar kontakt med oss via sosiale media eller gjennom betalingsservice.
2.2.Bearbeiding
Vi bruker disse data til de aktuelle oppgitte formål eller de formål som fremkommer av din forespørsel, altså eksempelvis bearbeiding av dine data for levering av myTIER kjøretøy.
Foruten dette bearbeider vi dine data også innen rammen av de oppgitte formål og grenser i denne datavernerklæring.
2.3 Rettsgrunnlag og bearbeiding
Innhenting og bearbeiding av dine personrelaterte data skjer kun i den utstrekning det foreligger et rettsgrunnlag. Såvidt det er nødvendig med en godkjenning for bearbeiding av dine personrelaterte data, er art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO tjenlig som rettsgrunnlag og vi vil innhente godkjenning fra deg. For en bearbeiding av dine personrelaterte data med formål å åpne for eller for å oppfylle en avtale med deg er art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO tjenlig som rettsgrunnlag. Dette gjelder også for bearbeidingsprosedyrer, som er nødvendig for gjennomføring av tiltak i forkant av avtalen. Såvidt en bearbeiding av personrelaterte data er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, som vi må godta, er art. 6 avsn. 1 lit. c DSGVO tjenlig som rettsgrunnlag. Hvis en bearbeiding er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse til vårt foretak eller en tredjepart og overveier interessene grunnrettigheter og grunnfriheter til involverte ikke den førstnevnte interesse, så er art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO tjenlig som rettsgrunnlag for bearbeidingen. Overholdelse av funksjonsevnen til våre IT-systemer, men også markedsføring av egne produkter og servicer og rettslig påbudt dokumentasjon av forretningskontakter er slike berettigede interesser.
2.4 Sikkerhet
Vi tar i bruk tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne dine data som vi forvalter for deg mot manipulasjoner, tap og ødeleggelse og mot tilgang fra uberettigede personer. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende i forhold til den teknologiske utvikling.
2.5 Oppbevaring og sletting av dine personrelaterte data
Såfremt det ikke innen rammen av denne datavernerklæring uttrykkelig er oppgitt, blir de data som er lagret hos oss slettet, så snart som de ikke lenger er nødvendig for sitt bestemte formål og en sletting ikke står imot noen lovbestemte oppbevaringsplikter. Slik lagrer vi data til forløpne bestillinger og også for å kunne gi deg opplysning om dette, imidlertid kun så lenge som du har en kundekonto hos oss og ikke har søkt en sletting.
3. Datainnhenting og bearbeiding ved bruk av myTIER nettsiden
Vår service tilbyr brukere mulighet for varig å kunne leie et personlig myTIER kjøretøy. For bruk av myTIER servicer er en bestilling forpliktende og dette skjer via vår nettside. Bruk og opplåsing av myTIER kjøretøy skjer via vår app.

3.1 Bestilling
Hvis du vil varig leie et myTIER kjøretøy, må du registrere deg hos oss. For dette trenger vi følgende informasjoner fra deg:
Ditt navn, epostadresse og telefonnummer
Din leveringsadresse
Informasjoner om den betalingsmåte du har valgt
Vi gjør det mulig for deg å oppgi ovenstående informasjon på vår nettside. De informasjoner du har klargjort, bruker vi for å gi deg vår service. Dessuten bruker vi dine data, såvidt tillatelig og, avhengig av bruksmåte kun med godkjenning for å kunne forbedre og verve for våre tjenester. Videre informasjoner om dette får du i det nedenstående.


3.2. Cookies og analyse
Ved hjelp av følgende analyse- & reklametjenester vil vi på grunnlag av vår berettigede interesse ha mulighet til å kunne følge opp ditt forhold til vår nettside, forbedre vår service og/ eller legge inn visning til deg av våre interessebaserte annonser. Du kan motsi databearbeidingen, som beskrevet i de følgende avsnitt. Som mange andre nettsider bruker vi også "cookies". Cookies er små tekstfiler, som fra en nettside server henlegges på din harddisk og der lagres. Fra disse mottar vi muligens data om din computer og din Internett forbindelse, som f.eks. IP-adressen, nettleseren som du bruker og ditt operativsystem. Cookies kan ikke brukes for å starte programmer eller fjerne virus fra en computer. Ved hjelp av de informasjoner som befinner seg i cookies, kan vi forbedre navigasjon og gjøre mulig korrekt visning av vår nettside. Ikke på noen måte vil vi gi videre de bearbeidede data uten ditt forhånds samtykke til en tredjepart eller forbinde dine data med andre personrelaterte data. Selvfølgelig kan du også uten bruk av cookies betrakte vår nettside.
3.2.1. Cookie Banner
Idet du innstiller dine preferanser med vår cookie-banner, kan du velge hvilke cookies vil skal plassere på din computer. Våre 'funksjonalitet-cookies' merker seg for eksempel, på hvilket språk du helst vil betrakte denne nettsiden, og våre 'analytics'-cookies gir oss metriske informasjoner, f.eks. hvilke sider som du besøker hyppigst på vår nettside og også fra hvilke nettsider våre brukere kommer.


3.2.2. Analyse- og reklametjenester
Google Analytics: Vår nettside bruker analysetool Google Analytics fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruker cookies. De informasjoner som genereres via cookies (inkludert din IP-adresse) via din bruk av vår nettside vil vi som regel overføre til en server fra Google i USA og så bli lagret der. På grunn av IP-anonymisering aktivering på våre nettsider blir din IP-adresse fra Google imidlertid innenfor medlemstatene i Den europeiske union eller i andre avtalestater i konvensjonen om Det europeisk økonomiske samarbeidsområde på forhånd avkortet. Kun i unntaktstilfeller blir den fulle IP-adressen overført til en server fra Google i USA og avkortet der. I vårt oppdrag vil Google benytte disse informasjoner for å kunne vurdere din bruk av nettsidene og for å sammenstille rapporter om nettsideaktiviteter og videre overfor oss fremskaffe servicer knyttet til nettsidebruk og Internettbruk. Den oversendte IP-adresse innen rammen av Google Analytics fra din nettleser blir ikke sammenført med andre data fra Google. Du kan forhindre videre lagring av cookies ved en tilsvarende innstilling i din nettleser-programvare. Utover dette kan du forhindre registrering av data generert av cookie og innhentede data med hensyn til din bruk av nettsiden (inkl. din IP-adresse) ved Google samt forhindre en bearbeiding av disse data ved Google, idet du laster ned og installerer tilgjengelig nettleser-plugin på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Google Ads: Vår nettside bruker Google Tag Manager, Google Optimize og Google Ads fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved bruk av denne teknologi kan vi utspille målrettet reklame - ved bruk av ovenfor kommenterte teknologi - til våre nettside besøkere på andre nettsider inklusive sider fra Google og Youtube. Dessuten mottar vi informasjoner om effektiviteten av våre reklameannonser for statistikk og markedsforskning formål og kan så følge opp, om og gjennom hvilke reklameannonser en bruker er blitt ledet videre („conversion“) og optimalisere våre reklamekampanjer. Nærmere informasjoner for bearbeiding av dine data ved Google får du her: https://policies.google.com/technologies/ads og du kan forby personalisert reklamevisning i din Google konto: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de
Facebook Pixel: Vår nettside bruker den såkalte "Facebook-Pixel" til Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Ved bruk av denne teknologi kan vi utspille målrettet reklame – ved bruk av ovenfor kommenterte teknologi - til våre nettside besøkere på Facebook. Dessuten mottar vi informasjoner om effektiviteten av Facebook-reklameannonser for statistikk og markedsforskningsformål og kan følge opp, om en bruker er blitt ledet videre fra en Facebook-reklameannonse til vår nettside („conversion“) og optimalisere våre reklamekampanjer. Nærmere informasjoner om bearbeiding av dine data ved Facebook mottar du her: https://www.facebook.com/policy.php
TikTok Pixel: Vår nettside bruker den såkalte TikTok-Pixel" fra TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland. Ved bruk av denne teknologi kan vi utspille målrettet reklame - ved bruk av ovenfor kommenterte teknologi - til våre nettside besøkere på TikTok. Dessuten mottar vi informasjoner om effektiviteten av TikTok-reklameannonser for statistikk og markedsforskningsformål og kan følge opp, om en bruker er blitt ledet videre fra en TikTok-reklameannonse til vår nettside („conversion“) og optimalisere våre reklamekampanjer. Nærmere informasjoner for bearbeiding av dine data ved TikTok mottar du her: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de
3.3 Datainnhenting og bearbeiding ved bruk av vår app
Du kan bruke myTIER kjøretøy via vår app og opplåse så snart som scooter en gang er blitt knyttet til appen. Hvis du bruker vår app, innhenter vi data på din terminal, standplass og surfeforhold. En del av disse data, som IP-adresse, terminalinformasjoner og operativsystem, navn til din Internett service-provider, dato og klokkeslett samt varighet av bruk og de oppkalte innhold er teknisk nødvendig informasjon og vi innhenter disse automatisk når du bruker vår app.

3.3.1 Berettigelser
For å bruke vår service og opplåse det aktuelle myTIER kjøretøy, trenger vi tilgang til Bluetooth funksjonen på din terminal. Avhengig av ditt operativsystem må du gi berettigelse uttrykkelig eller du kan hver gang ta bort denne.
Alle data som vi kan få tilgang til innen rammen av gitt tillatelse, blir kun brukt til de oppgitte formål i denne datavernerklæring.
Bluetooth Tilgang til din Bluetooth-funksjon behøves for å kunne forbinde seg med myTIER kjøretøy og å låse eller opplåse det.
3.3.2 myTIER app analyse og videreutvikling
For å optimalisere vår service fortløpende, vll vi forstå hvordan brukere benytter vår app. For dette innhenter og bearbeider vi bla. de følgende tekniske data: Terminalinformasjoner (f.eks. informasjoner om operativsystem og app-versjon), tidspunkt for når du åpner TIER app, ditt forhold i appen (f.eks. valg av kjøretøy eller booking), varighet av bruk hhv. hvor lenge er bruk i bestemte funksjonaliteter samt din terminalstandplass.
Dessuten bruker vi en service for ved en nedstyrtet app å motta diagnoseinformasjoner samt terminaltype, terminal-ID, operativsystem-versjon, app tilstand på tidspunkt for nedstyrting, crash-trace, interne tekniske app-protokolldata. Disse informasjoner inneholder ingen direkte personrelaterte data. Vi bruker disse for feil analyse i appen og dermed til å forbedre stabilitet og pålitelighet.
For crash-rapporter bruker vi „Firebase“, en tjeneste fra Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Vi har med Google inngått en avtale om oppdragsbearbeiding. Delvis blir data bearbeidet på en Google-server i USA. I det tilfelle av at personrelaterte data overføres til USA eller andre tredjeland, har vi med Google inngått avtaler om standardklausuler ifølge art. 46 avsnitt 2 lit. c DSGVO. Ytterligere informasjoner om disse tjenester finner du her: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
3.3.3 Adjust
For å optimalisere våre markedsføringsaktiviteter, bruker vi servicen Adjust (adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Tyskland). De data som innhentes via Adjust, informerer eksempelvis om download av TIER app, online-reklamekanal, hvor via denne en download ble generert, tidspunkt for åpning av appen, varighet av app-bruken og om særskilte brukte app-funksjoner (især om vellykket påmelding og avsluttede kjøringer). Adjust bruker for analyse IP- og Mac-adresser til user, som riktignok etter innhenting blir spredet, samt den aktuelle appID og såvidt tilgjengelig, mobil advertising ID. Disse data blir utelukkende pseudonym bearbeidet, d.v.s. de blir ikke benyttet for å individualisere enkelte brukere eller for å tilordne de til en bestemt person.
Disse data blir brukt til analyse og vurdering av performance til våre markedsføringstiltak og markedsføringskanaler for å avregne markedsføringstiltak overfor våre markedsføring-partnere og for å gjenkjenne bedrageriforsøk i forbindelse med markedsføringstiltak (f.eks.„klikkbedrageri“, hvor ved simulasjon av klikking på annonser det målrettet blir manipulert på bakenforliggende avregningssystemer). Disse data blir også brukt til å forbedre appen samt å analysere app bruken i pseudonym form, og til å forbedre appen og våre tilbud. Du kan til enhver tid her motsi datainnhenting ved Adjust: https://www.adjust.com/forget-device/ .
Databearbeiding skjer iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO på grunnlag av våre foranstående nevnte berettigede interesser.
3.4 Datainnhenting ved å ta kontakt, kommunikasjon og sosiale media
Hvis du tar kontakt med oss per kontaktskjema, epost eller telefon kontakt, vil vi angående formål med bearbeiding av forespørsel samt for mulige tilknyttende spørsmål bearbeide de opplysninger du har kommet med. Den kommunikasjon som er skjedd med deg, blir lagt igjen hos oss ifølge lovbestemte oppbevaringsfrister, i det minste imidlertid oppbevart inntil lukking av din kundekonto.
Dessuten sender vi deg nødvendige informasjoner om våre tjenester, endringer av våre forretningsvilkår og liknende temaer. Ytterligere informasjoner om bearbeiding av dine data for markedsføring-kommunikasjon mottar du i det nedenstående.
Du kan likeledes via sosiala media som Facebook, LinkedIn, TikTok eller Twitter ta kontakt med oss - for eksempel idet du tagger oss i en av dine poster. Denne måte for å ta kontakt innhenter vi likeledes for å kunne bearbeide din forespørsel og for å kunne forbedre vår service.
3.5 Social-media-opptreden
Databearbeiding i forbindelse med vår social-media-opptreden (f.eks. på Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok) skjer på grunnlag av vår berettigede interesse av offentlighetsarbeid og kommunikasjon ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO.
Hvis du offentliggjør data med referanse til våre social-media-profiler på den aktuelle plattform (f.eks. kommentarer, offentlige nyheter / postings, videoer, bilder, likes), blir disse data ved den aktuelle plattform-tilbyder offentliggjort. Vi bruker disse data ikke til andre formål. Vi deler dine offentliggjorte innhold på den aktuelle plattform eventuelt via vår profil (f.eks. via „retweets“), såvidt den aktuelle social-media-plattform tilbyr denne funksjon.
Vi forbeholder oss å kunne slette innhold på vår egen profil, såvidt dette er mulig for oss og synes å være nødvendig. Sletting av innhold du har offentliggjort skjer etter forhold om vanlig prosedyre og politikk hos den aktuelle social-media-plattform.
Hvis du via social-media-plattformer tar kontakt med oss, kommuniserer vi med deg evt. via social-media-plattformen for å gi svar på dine forespørsler. De data som påløper i denne forbindelse sletter vi, etter at lagring ikke lenger er nødvendig eller begrenser bearbeidingen, hvis det består lovbestemte oppbevaringsplikter, såvidt det er mulig med en sletting eller bearbeiding begrensning hos den aktuelle social-media-plattform. Kommunikasjon via social-media-plattformen er potensiell usikker. Du kan til enhver tid også ta kontakt med oss på annen måte, slik som det er beskrevet i disse dataverninformasjoner.
Vi bruker ingen utvidede reklamemuligheter i forbindelse med våre profiler (f.eks. interesse-, forholds- eller standplassbasert reklame) til social-media-plattformer. Vi bruker kun aggregerte, anonymiserte brukerstatistikker, som social-media-plattformer standardmessig stiller til disposisjon.
Vi har verken innflytelse på de data som social-media-plattformer innhenter fra deg og databearbeidingsprosesser, heller ikke er det kjent for oss fullt omfang av datainnhenting, bearbeidingsformål eller lagringsfrister. Særlig foretar plattform-tilbydere lagring ut fra erfaring fra dine data som brukerprofiler og bruker de til reklameformål, markedsføring og behovsorientert utforming av sine plattformer. Såvidt dette er mulig for oss, f.eks. ved å foreta innstillinger og konfigurasjoner, har vi innflytelse på en datavernorientert og datasparsom omgang med dine personrelaterte data ved den aktuelle social-media-plattform.
Nærmere informasjoner om databearbeiding ved social-media-plattformer finner du i datavernerklæringer fra de aktuelle tilbydere.
3.5 Betalingsavvikling
For betalingsavviklingen tar vi i bruk eksterne servicer, hvor vi for betalingsavviklingen formidler de nødvendige data (for- og etternavn, epostadresse, telefonnummer, start- og slutt tid for kjøring, betalings-ID, betalingsmåte, evt. ytterligere data om betalingsmiddel, fakturanummer, språk/region).
Rettsgrunnlag ut fra følgende databearbeiding ved betalingservicer i eget ansvar finner du i datavernhenvisninger hos den aktuelle betalingsservice:
Adyen N.V., Simon- Carmiggelstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederland (“Adyen”). Ytterligere informasjoner finner du i datavernhenvisninger til Adyen (https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy).
Alt etter land kan de tilbudte betalingsmuligheter og servicer variere.
Såfremt du angående dette ikke har gitt din godkjenning ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. a DSGVO, er rettsgrunnlaget å gi videre data til betalingsservicen innen rammen av avtalens avvikling art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO, da en bearbeiding for å avregne leieavtale er nødvendig.


4. Oversending av personrelaterte data
En viderelevering av de data vi har innhentet, skjer som vist ovenfor og ellers hovedsaklig kun, hvis
du ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. a DSGVO har gitt din uttrykkelige godkjenning til dette,
viderelevering ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO er nødvendig for å gjøre gjeldende utøvelse eller forsvar av rettskrav og det ikke består noen grunn til å anta at du har en overveiende verneverdig interesse av at en viderelevering av dine data uteblir.
vi ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. c DSGVO for viderelevering er lovbestemt forpliktet, eller
dette er lovbestemt tillatelig og ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. b DSGVO er nødvendig for avvikling av avtaleforhold med deg eller for gjennomføring av forkant avtalemessige tiltak, som skjer med henblikk på din forespørsel.
For databearbeidingen tar vi eksterne servicer i bruk, som blir aktiv i vårt oppdrag og som har tillatelse til å bearbeide personrelaterte data ikke til eget formål. Foruten de servicer som uttrykkelig er nevnt i denne datavernerklæring, kan det angående dette særlig høre med IT- og databearbeidingssenter-servicer, tekniske servicer, agenturer, markedsforskningsforetak, konsernforetak samt rådgivningsforetak.
Vi tar eventuelt i bruk servicer, som har sitt sete i såkalte tredjeland utenfor Den europeiske union hhv. Det europeisk økonomiske samarbeidsområde eller der bearbeider personrelaterte data. Såvidt dette er tilfelle og det for disse land ikke foreligger noen rimelighet beslutning iflg. art. 45 DSGVO, har vi iverksatt tilsvarende forholdsregler for å garantere et rimelig datavernnivå for eventuelle dataoverføringer. Hertil hører bla. standardavtale klausuler i Den europeiske union ( evt. inkludert ekstra avtaler ifølge forhold til anbefalinger fra datavern-tilsynsmyndigheter) eller forpliktende interne datavernforskrifter.


5. Reklame
Vi bearbeider dine data også for å vise eller tilsende deg personalisert reklame. Til dette bruker vi de informasjoner som du har stilt til disposisjon ved din registrering, din bookinghistorie samt under din bruk data innhentet av vår app eller mottak- og lesebekreftelser av nyheter. Vi bearbeider for dette særlig også din standplass, da noen av vårt produkt og tjenester kun er tilgjengelig i bestemte områder og vi derfor kun i nettopp disse områder kan samtale med brukere. Du kan til enhver tid motsi denne bearbeiding, idet du henvender deg til oss eller lukker din konto.
Bearbeiding av dine data til reklameformål, såvidt det ikke er nødvendig med noen godkjenning iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. a DSGVO skjer på grunnlag av vår berettigede interesse iflg. art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO til direkte reklame.
5.1. Newsletter
Du kan påmelde deg hos oss for Newsletter og få regelmessige informasjoner om våre tilbud eller rundspørringer. Vi sender disse eposter kun hvis du eksplisitt har samtykket å motta. For protokollering av ditt samtykke innhenter vi på grunnlag av vår berettigede bevisinteresse iflg. art. 6 avnsitt 1 lit. f DSGVO følgende informasjoner, som vi oppbevarer inntil avmelding fra Newsletter eller sletting av din konto:
● Brukt IP-adresse
● Tidspunkt for påmelding til Newsletter
● Tidspunkt for å sende bekreftelse på epost
● Innhold i bekreftelse-epost
● Tidspunkt for bekreftelse-lenke hhv. arkivering av epost svar
Du kan til enhver tid melde deg av fra vår Newsletter, idet du klikker på tilgjengelig avmeldingslenke i hver epost eller sender en epost til mytier-support@tier.app.
Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. a DSGVO
5.2. Produktanbefaling eposter og push nyheter
Selv om du ikke har abonnert på våre Newsletter, sender vi deg et begrenset antall produktanbefalinger, rundspørringer eller produktvurdering forespørsler. Slike eposter mottar du kun, hvis du benytter deg av vår service. Hvis du ikke lenger vil motta disse eposter fra oss, kan du til enhver tid gratis motsi dette, idet du i hver epost klikker på tilgjengelig avmeldingslenke eller sender en epost til mytier-support@tier.app.
Innstillinger for push-underretninger kan du til enhver tid endre i ditt operativsystem (se ovenfor).
Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO (“Bestand kundevurdering”).
5.3. Online-reklameannonser
Vi viser deg likeledes reklame innenfor vår app i en såkalt In-app-notifications’ og utenfor våre egne servicer. Du kan motsi at vi bearbeider dine data for disse formål i våre app-innstillinger. Du må legge merke til at du videre kan se reklame fra oss utenfor våre egne servicer, selv om du motsier bruken av dine data til reklameformål.
Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO.


6. Markedsforskning
For stadig å kunne forbedre våre produkter og også forstå våre brukere bedre, bearbeider vi informasjoner i dine data med formål markedsforskning. Herved bearbeider vi informasjoner om dine ruter, ditt brukerforhold og de data som du har stilt til disposisjon ved din registrering.
Baserende på disse data inviterer vi våre brukere - avhengig av type invitasjon imidlertid kun med godkjenning - til frivillig å delta på markedsforskningsinitiativ, studier og rundspørringer. Hvis du vil delta på slike initiativ, vil vi særskilt informere deg om datainnhenting og bearbeiding forbundet med dette.
Rettsgrunnlag er vår berettigede interesse for markedsforskning og optimalisering og videreutvikling av våre tilbud ifølge art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO.


7. Sletting
Prinsipielt lagrer vi personrelaterte data kun så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formål som vi har innhentet data for. Deretter sletter vi omgående disse data, med mindre at vi trenger disse data fremdeles inntil utløp av lovbestemt foreldelsesfrist for bevisformål av sivilrettslige krav eller på grunn av lovbestemte oppbevaringsplikter.
Angående bevisformål kan vi eventuelt oppbevare avtaledata ytterligere 3 år fra slutten på det år, hvor forretningsforbindelser med deg avsluttes. Eventuelle krav blir foreldet i forhold til lovbestemt vanlig foreldelsesfrist tidligst fra dette tidspunkt.
Også deretter må vi lagre dine data delvis fremdeles ut fra grunner med bokføring. Vi er forpliktet til dette på grunn av lovbestemte dokumentasjonsplikter, som kan fremgå ut fra tysk handelslov, tysk avgiftsforskrift, tysk lov om kredittvesenet, tysk pengevasklov og tysk verdipapirhandelslov. De frister som der er bestemt for oppbevaring av bilag utgjør fra 2 til 10 år.


8. Rettigheter for involverte
Til enhver tid tilstår deg ved at de lovbestemte forutsetninger foreligger, de formulerte rettigheter for involverte i art. 15 – 21, art. 77 DSGVO:
Rett til å tilbakekalle din godkjenning;
Rett til innsigelse mot bearbeiding av dine personrelaterte data (art. 21 DSGVO);
Rett til opplysning om dine personrelaterte data som vi har bearbeidet (art. 15 DSGVO);
Rett til å korrigere dine personrelaterte som uriktig er lagret hos oss (art. 16 DSGVO);
Rett til å slette dine personrelaterte data (art. 17 DSGVO);
Rett til å begrense bearbeiding av dine personrelaterte data (art. 18 DSGVO);
Rett til mulig dataoverføring av dine personrelaterte data (art. 20 DSGVO);
Rett til å klage hos en tilsynsmyndighet (art. 77 DSGVO).
Du har rett, å tilbakekalle en engangs gitt godkjenning til enhver tid overfor oss med fremtidig virkning. Ved tilbakekalling av godkjenning blir rettmessighet av den bearbeiding som er utført inntil tilbakekalling på grunnlag av godkjenning ikke berørt.
Såvidt vi bearbeider dine data på grunnlag av berettigede interesser, har du til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot bearbeiding av dine data ut fra grunner, som kan gi seg ut fra din særskilte situasjon. Hvis det dreier seg om en innsigelse mot databearbeiding som har direkte reklameformål, har du en generell innsigelsesrett, som også uten angivelse av grunner kan realiseres gjennom oss.
For å gjøre dine rettigheter gjeldende, kan du til enhver tid henvende deg til de ovenfor nevnte kontaktdata eller til mytier-support@tier.app. I denne forbindelse anmoder vi deg om et identitetsbevis, eventuelt idet du stiller din forespørsel ved den epostadresse som er henlagt i din konto.
Dine forespørsler for å gjøre gjeldende datavernrettigheter og våre svar på dette, blir for dokumentasjonsformål oppbevart med varighet inntil 3 år og i enkelttilfelle for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav også utover dette.
Rettsgrunnlag er art. 6 avsnitt 1 lit. f DSGVO, beroende på vår interesse av å kunne forsvare oss mot eventuelle sivilrettslige krav ifølge art. 82 DSGVO, for å unngå bøter ifølge art. 83 DSGVO samt for å oppfylle vår regnskapsplikt ut fra art. 5 avsn. 2 DSGVO.
Du når vår EDB-sikkerhetssjef på dpo@mytier.app eller på den ovennevnte postadresse (“til EDB-sikkerhetssjef”). Vi henviser uttrykkelig til at ved bruk av epostadressen får ikke utelukkende vår EDB-sikkerhetssjef kjennskap til innholdet. Hvis du vil utveksle fortrolige informasjoner, anmoder vi deg derfor i første omgang om å ta direkte kontakt via denne epostadressen.
Du har rett til å klage hos en tilsynsmyndighet for datavern. Kompetent ledende tilsynsmyndighet for datavern i Berlin samt for TIER når du fram til som følger: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Friedrichstraße 219 10969 Berlin Tlf. 030 13889 – 0 Fax: 030 2155050 E-post: mailbox@datenschutz-berlin.de


9. Endringer i datavernerklæring
Vi vil leilighetsvis tilpasse denne datavernerklæring for stadig å kunne oppfylle de aktuelle rettslige krav og faktiske forhold (f.eks. ved innføring av nye servicer eller funksjoner). Vi anbefaler deg regelmessig å kontrollere datavernerklæringen om det er mulige endringer.